Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z naszym regulaminem.

Regulamin Ośrodka Wczasowego Lawendowy Zakątek

I. Zasady wynajmu

1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14.00, kończymy o godz. 10.00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji.
2. Wjeżdżając na teren ośrodka należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi Ośrodka podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.
3. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu ( gotówką) winno nastąpić w dniu przyjazdu.
4. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.
5. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

II. Zasady korzystania z obiektu

1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.
2. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco pracownikom recepcji. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora.
3. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na wyposażeniu domków wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
4. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, w tym na tarasie.
7. Cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.
8. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
9. Na terenie ośrodka zabronione jest:
a) zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,
b) palenie ognisk,
c) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,
d) zabrania się wystawiania mebli poza obręb werandy
e) zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka
10. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
11. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 23:00 zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony pracownikom recepcji.

12. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników recepcji. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony, teren ogrodzony.
13. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
14. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do recepcji w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
15. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
16. Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
17. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości około 1,5 metra od domku.
18. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny w przypadku odwołania rezerwacji.
19. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody pracowników recepcji.
20. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.
21. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów znajdujących się na tyle ośrodka.Właściciele w dniu przyjazdu poinformują o lokalizacji pojemników na odpady
22. W domkach , pokojach i na tarasach  obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

23.Na terenie Ośrodka wydzielono 2 miejsca -palarnie ,z  których prosimy o korzystanie .

 

III. Ośrodek przyjazny zwierzętom
1.. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu pracownikom recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
2. . Na terenie ośrodka psy wyprowadzane i utrzymywane wyłącznie na smyczy.
3.Właściciele psów powinni przywieźć ze sobą miski do karmy i wody oraz kojec lub koc dla pupila . NOWY TEKST
 

 

IV. Plac zabaw

1. Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
2. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
3. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.

V. Postanowienia końcowe

1. Prosimy o bieżące zaznajamianie się w trakcie pobytu z informacjami umieszczonymi na tablicy informacyjnej, znajdującej się przy recepcji.
2. Recepcja jest czynna bez ograniczeń lub zależnie od okresu sezonu w godzinach wskazanych na tablicy ogłoszeń przy recepcji. W razie potrzeby prosimy dzwonić na następujące numery:

505-355-016 (właściciel ośrodka) lub 883-790-905 (recepcja)

3. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

4. Właścicielem ośrodka oraz administratorem Państwa danych  jest:
RODOGOS s.c Iwona Gostomczyk ,Sandra Gostomczyk
ul. Niewieścińska 72
85-552 Bydgoszcz